NHO Næringslivets Hovedorganisasjon

I dag er NHO fortsatt den største interesseorganisasjonen for dem som ansetter folk i Norge. Hovedsakelig representerer organisasjonen private bedrifter, men også bedrifter som er eid av offentlige, men som driver i en bransje som er utsatt for konkurranse, kan bli medlem av NHO.

De som er medlemmer betaler hvert år 0,105 % av de utbetalte lønningen til bedriften, som medlemsavgift, men minstebeløpet som må betales inn er kr 1 000. Organisasjonen har til dags dato rundt 23 000 medlemmer, som til sammen har 560 000 ansatte. Under denne store paraplyen finnes det 20 landsdekkende bStrategy-Meeting_purchased-Kopie-624x416ransjeorganisasjoner, som alle representerer de mer spesielle interessene. Eksempel på viktige bransjer er Sjømat, Service og Industri.

NHO jobber aktivt for å representere sine medlemmer og arbeider med det som man i dag kaller lobbyvirksomhet, til fordel for medlemmene. Meningen med dette er å få gjennomslag for medlemmenes interesser i politikk og i samfunnet. Den andre siden av dette er også å få frem meningene til organisasjonen i pressen, og å argumentere for diverse løsninger i det offentlige.

Om det skulle oppstå arbeidsrettslige problemer gir NHO advokathjelp til sine medlemmer, og de gir også juridiske råd, selv om der ikke er noen konflikt. Hovedsakelig er NHO likevel motparten til LO når det kommer til forhandlinger om tariffavtalene, som er den viktigste regulatoren av det norske arbeidslivet.

Litt historie

Som selvstendig organisasjon er NHO ganske ung, og ble stiftet i 1989, da Norsk Arbeidsgiverforening, Norges Industriforbund og Norges Håndverkerforbund slo seg sammen. Den viktigste forgjengeren er NAF, som tidligere hadde hovedansvaret for å forhandle de overordnede tariffavtalene. Industriforbundet og Håndverkerforbundet var korporative ‘lobby-organisasjoner’ som for det meste arbeidet med å påvirke politikken og lovverket, til fordel for medlemmene. Noe av grunnen til sammenslåingen var at man ønsket å rasjonalisere, og å unngå at de forskjellige organisasjonene gjorde ting parallelt og ukoordinert med hverandre.