Feriepenger og ferie er sikret med lov

Feriepenger

Om man arbeider i Norge har man rett på feriepenger. Dette er en rettighet som er garantert av loven, men om man er fagorganisert kan det hende at man får mer feriepenger. Loven kalles Lov om Ferie, og trådte i sin gjeldende form i kraft i 1990. Hensikten med loven er å sikre at alle arbeidstakere hvert år har muligheten til ferie og fritid. Det finnes ingen mulighet for å unngå denne loven gjennom private avtaler, med mindre man er ansatt i sjøfart, i fiskeri, eller om man jobber i utlandet. Her er det nemlig andre reguleringer som gjelder.

Feriepengene beregnes på grunnlag av den lønn som man fikk utbetalt året før. Etter loven skal man ha 10,2 % men om man er underlagt tariffavtaler med 5 ukers ferie så får man 12 %.

Ferietiden

Arbeidsgiver er også forplidownloadktet til å sørge for at tid til ferie stilles til arbeidstakerens disposisjon. Dette betyr at minst 25 vanlige arbeidsdager skal stå til rådighet. Virkedager er alle dager som ikke er søndager, eller lovbestemte fridage
r. Som arbeidstaker er man forpliktet til å si ifra minst to måneder før man tar ferie, med mindre man har en veldig god unnskyldning. Sjefen din kan derimot forandre ferietiden, om noe uforutsett skulle opptre, og han ikke har noen annen utvei, men grunnen må også her være god. Om dette forårsaker tap for arbeidstakerne, som at man mister fly eller hotell, så er det sjefen som må betale for dette.

De over 60

Den som er eldre enn 60 år har en del flere fordeler. Om man er 60 eller eldre får man nemlig hele 31 feriedager, om man jobber fulltid. Jobber man mindre enn 6 dager i løpet av en uke, får man kun så mange dager fri som de man vanligvis ville arbeidet i løpet av en normaluke.

Folk som er over 60 får derfor også mer feriepenger, mellom 12,5 % til 14,3 %.