Avtalen om Inkluderende Arbeidsliv

Det har siden 2001 eksistert forskjellige avtaler om et inkluderende arbeidsliv i Norge. Hensikten med en slik avtale er å gjøre det lettere for folk med funksjonshemminger å komme seg inn i arbeidslivet. Samtidig inneholder avtalen også en del punkter som går ut på å redusere sykefravær, og å sørge for at folk trives, og at de har det bra på jobben. Som del av dette ønsker madownloadn også at de som er over 50 år gamle skal tas vare på, slik at de kan få et tilpasset arbeid til sin helsetilstand, og at de slik er i stand til å være i jobb lengre. Avtalen er grunnlaget for et samarbeidsprosjekt mellom alle parter i arbeidslivet. Norges Regjering representeres av statsråden for Arbeids og Sosialdepartementet. Arbeidsgiverorganisasjonene er representert av NHO og KS, samt Spekter og Virke. Arbeidstakerne er representert av LO, Unio, YS og Akademikerne.

Den siste avtalen av denne typen ble inngått i 2014. Her ble det lagt spesielt stor vekt på det som kalles forebyggende tiltak for helse, miljø og sikkerhet, og på å inkludere flere med funksjonshemminger i arbeidslivet. Den underliggende grunnen for avtalen er at man ønsker å forsøke å redusere sykefravær, og å på denne måten å spare penger. Dette innebærer også å bevisstgjøre arbeidsgivere om hvor mye de kan spare, hvis de investerer litt først.

Mye av ansvaret for en god arbeidsplass ligger hos ledelsen

Avtalen stadfester at mye av ansvaret for at en arbeidsplass er en god arbeidsplass, ligger hos ledelsen av denne arbeidsplassen. Som eier eller direktør av en bedrift, kan man legger rammene som arbeid skal finne sted innenfor. Noe av dette går på fysisk helse. Man skal sørge for at det riktige verneutstyret blir brukt, slik at de ansatte ikke skader seg. Man bør også sørge for at man har gode sosiale betingelser i bedriften, hvor man unngår mobbing og konflikter, slik at folk blir glade i å gå på jobb, og at de trives.