7etg.no er en informasjonsside om arbeidsliv, rettigheter og sikkerhet på arbeidsplassen. Hos oss finner du informasjon om hvilke regler som omfatter det norske arbeidslivet, og om hvilke rettigheter man har som arbeidstaker. Du finner grunnleggende informasjon om hvordan ting fungerer, både på et overordnet plan, og på det rent praktiske som har med arbeidsliv å gjøre. Hensikten er å gi en god introduksjon til det norske arbeidslivet.

Som ungdom, og ny i arbeidslivet kan det være vanskelig å orientere seg, og det er dessverre et faktum at mange, mindre seriøse arbeidsgivere gjerne foretrekker unge ansatte, nettopp fordi unge arbeidstakere ikke kjenner sine rettigheter. Der vil denne siden forsøke å hjelpe, slik at man ikke går med på hva som helst.

På den andre siden er det også viktig å forstå sin egen rolle, og sine forpliktelser i en arbeidslivs-situasjon. Det å være arbeidstaker medfører også et ansvar, og man må være seg dette bevist. Når man jobber for noen, så er arbeidstiden noe som tilhører sjefen, og man må holde seg til de avtaler som er inngåtte, så lenge disse er innenfor lovens, og de overordnede regulerende avtalene sine rammer.

Ansvar og innhold

Vi viser til at både regelverk og retningslinjer som det refereres til på disse siden, kan forandre seg. 7etg.no er ikke juridisk ansvarlig for eventuelle tap som følge av at informasjonen her blir brukt. På den andre siden forsøker vi til enhver tid å holde informasjonen på våre sider oppdatert, og forsøker med beste hensikt å gi korrekt informasjon.