Rettigheter og sikkerhet på arbeidsplassen

NHO Næringslivets Hovedorganisasjon

I dag er NHO fortsatt den største interesseorganisasjonen for dem som ansetter folk i Norge. Hovedsakelig representerer organisasjonen private bedrifter, men også bedrifter som er eid av offentlige, men
Rettigheter og sikkerhet på arbeidsplassen

Arbeidsretten

Arbeidsretten er en norsk særdomstol som behandler det som kalles tvister i forbindelse med tariffavtaler. Denne særdomstolen ble opprettet av Stortinget, gjennom Arbeidstvistloven i 1915, og ble forandret noe,
Rettigheter og sikkerhet på arbeidsplassen

Den første sommerjobben

Det er nå på tide å søke om sommerjobb, noe som kan være et stort steg for unge mennesker, og en helt ny opplevelse. Det er en mulighet til
Rettigheter og sikkerhet på arbeidsplassen

Avtalen om Inkluderende Arbeidsliv

Det har siden 2001 eksistert forskjellige avtaler om et inkluderende arbeidsliv i Norge. Hensikten med en slik avtale er å gjøre det lettere for folk med funksjonshemminger å komme
Rettigheter og sikkerhet på arbeidsplassen

Korporativisme og det norske systemet

Korporativisme er et gammelt begrep, og man ser det ikke ofte på trykk med mindre man har studert emner som statsvitenskap eller sosialvitenskap. Begrepet brukes gjerne når man omtaler
Rettigheter og sikkerhet på arbeidsplassen

Feriepenger og ferie er sikret med lov

Feriepenger Om man arbeider i Norge har man rett på feriepenger. Dette er en rettighet som er garantert av loven, men om man er fagorganisert kan det hende at
Rettigheter og sikkerhet på arbeidsplassen

Ovenfra og ned

Det finnes mange forskjellige organisasjoner og institusjoner som regulerer norsk arbeidsliv. Her er en kort introduksjon av de viktigste, ovenfra og ned. Stortingets Arbeids- og Sosialkomité Stortingets Arbeids- og
Rettigheter og sikkerhet på arbeidsplassen

De tre partene i det norske arbeidslivet

Partene i arbeidslivet er et begrep som beskriver fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner. Siden disse organisasjonen står så sterkt i Norge, og fordi de har mange medlemmer er de også meget